1.Chairman                 – Dr. Bal Gopal Baidya

2.Executive Director- Mr. Umesh Shrestha 

3. Member                  – Mrs. Bina Shrestha 

4. Member                  – Mr. Aman Shrestha 

5. Member                  – Mr.Govind Prasad Niraula 

6. Member Sec.          – Dr. Lakpa Sherpa 

Please leave us a Feedback- We will Appreciate That One

Leave A Feedback